Kontakt

Kontakti
Lokacija: Put Sirobuje 17, 2100 Split
UPRAVA
- kova-promet@st.t-com.hr
KOMERCIJALA
-lana@kova-promet.com
MALOPRODAJA
- igor@kova-promet.com
- mario@kova-promet.com
RAČUNOVODSTVO
- gordana@kova-promet.com